Goed pleidooi tegen 15 minuten steden C02 en meer. Het is allemaal al jaren geleden afgesproken.
een systeem om ons gevangen te zetten in ons huis stad en land!

Door BOFH